asiakaslähtöistä
graafista designia

Olen graafinen suunnittelija jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus graafisen suunnittelun ja visuaalisen viestinnän eri osa-alueilta. Suunnittelutyöni lähtökohta ja tavoite on asiakaslähtöinen, laadukas graafinen design, joka on tarkoituksenmukaista ja positiivisesti erottuvaa työn koosta ja laajuudesta riippumatta.

Palveluni kattaa toimeksiannot liikemerkeistä, logoista ja tunnuksista laajempiin visuaalisiin ilmeisiin ja graafisiin ohjeistoihin – esitteistä ja vuosikertomuksista kirjan kansiin, kirjojen taittoihin sekä muihin julkaisuihin. Näiden lisäksi suunnittelen pakkauksia, web-sivujen ulkoasuja, ilmoituksia, messu- ja promootiomateriaaleja jne.